Loading...
dk

Supercharger?? i Ikast | Tesla Forum

MOS
MOS Aug 2

@Hilbert

Ja, virkningsgraden for en ICE i tomgang er 0%. Men det er den også for en elbil.

Pointen er bare, at virkningsgraden for en elbil er tæt på 100% i langt de fleste, relevante driftsituationer og at virkningsgraden ikke ændrer sig ret meget ved forskellige typer kørsel.

Omvendt er virkningsgraden meget lav (typisk 10-30%) for en ICE i de mest almindelige driftssituationer. Og virkningsgradeen er kraftigt afhængig af, hvordan man kører motoren mht. belastning og omdrejningstal.

 

Man kan, som Nicolas forklarer det, betragte forbruget som et konstant forbrug + et variabelt forbrug.

For en elbil er der et meget lille konstant forbrug (f.eks. til lygter, skærm osv.). Derudover et variabelt forbrug, der afhænger af køremodstanden (virkningsgraden er lidt forenklet tæt på 100%). Resultatet, hvis man lægger det konstante og det variable forbrug sammen er, at virkningsgraden ikke er særlig følsom overfor hvordan bilen køres. Kraftige accelerationer, bjergkørsel, kørsel med påhængskøretøj osv. ændrer f.eks. ikke ret meget på virkningsgraden. Forbruget stiger stort set proportionalt med køremodstanden, dvs. hvis køremodstanden stiger til det dobbelte ved kørsel med stor trailer, så stiger forbruget også til ca. det dobbelte.

For en ICE er der et stort tomgangsforbrug (udover elektronikken skal motoren holdes i gang, og det koster en masse friktion i stempelringe, lejer, gearkasse, tandhjul, som pumpetab i cylindre/ventiler og varmetab til kølesystemet og udstødning. Derudover er der et stort variabelt forbrug, der afhænger af køremodstanden (marginalforbruget har stadig en ret dårlig virkningsgrad), så hvis du skal bruge f.eks. 1 kW ekstra effekt, så vil man skulle bruge langt over hvad der svarer til 1 kW ekstra i brændstof, nok snarere 2-3 kW.  Resultatet, hvis man lægger det konstante og det variable forbrug sammen er, at virkningsgraden er meget ringe og den er i høj grad afhængig af, hvordan bilen køres. Kraftige accelerationer, bjergkørsel, kørsel med påhængskøretøj osv. har stor indvirkning på virkningsgraden. Ved konstant omdrejningstal vil forbruget ikke stige proportionalt med belastningen og dermed køremodstanden, fordi der er et stort tomgangstab, der er konstant. Dvs. hvis køremodstanden stiger til det dobbelte ved kørsel med stor trailer, så stiger forbruget måske kun med ca. 50%.

Så relativt set vil merforbruget for en ICE være behersket, mens merforbruget for en elbil vil være stort set proportionalt med køremodstanden. Men da virkningsgraden på en ICE er så ringe, vil merforbruget i absolutte tal sikkert stadig være større for en ICE end for en elbil.

 

Håber det giver mening?

Forummets indlæg er redigeret af MOS Aug 2
pouls
pouls Aug 2

 

Rigtig fin, forståelig forklaring på virkningsgrad for traditionel bil og elbil.  PoulS

 

 

Sider: « 1 2