Loading...
dk

Here we go again. "Elbiler har udsigt til stort afgiftshop" | Tesla Forum

Nikola
Nikola Aug 29 '20
Citat fra MOS

Det kan du sikkert godt have ret i. Men det burde fint kunne lade sig gøre. Bilisterne kommer bare til at betale til statskassen indirekte. Bilproducenterne kommer til at betale afgifter til statskassen i første omgang ud fra, hvor meget de udleder ved produktionen. Det vil indirekte få bilpriserne til at stige - mest for de biler, der er de største omkostninger ved at producere, hvilket vel er rimeligt nok. I sidste ende er det bilejerne, der kommer til at betale regningen via en højere pris på bilen. Til gengæld sparer de registreringsafgiften.

Mht. afgifter på drivmiddel, så vil producenten af drivmidlet (benzin, diesel, el m.m.) skulle betale ift. udledningerne ved produktionen. Det vil indirekte få prisen på drivmidlerne til at stige - mest for de drivmidler, der medfører de største udledninger, hvilket vel også er rimeligt nok. I sidste ende er det også forbrugerne, der kommer til at betale regningen via højere energipriser. Til gengæld sparer de energiafgiften.

Man flytter altså bare afgifterne til kilden. Priserne skal naturligvis tilpasses dette. Men i sidste ende er det nok den samme mængde afgifter der skal betales. Fordelen er, at dette system vil være meget simplere, ramme forurening langt mere direkte og dermed virke mere effektivt som incitament til at forurene mindre. Desuden vil det være mere logisk, være ens for alle og man undgår diverse smuthuller i systemet, hvor man ellers ville kunne flytte forbrug og kalde det noget andet for dermed at kunne komme ind under en anden takst og slippe billigere i afgift. Det er den slags "kreativ snyd", der gør, at hele energisystemet fungerer så ineffektivt og er så svært at omstille til bæredygtig drift.

At flytte afgiften fra forhandleren til producenten, er næppe muligt i praksis? Den danske regering kan selvsagt ikke pålægge en udenlandsk producent afgifter for at fremstille noget. Men man kan naturligvis indføre told/afgift på importen. I praksis vil det vel blive en importafgift, som importøren så skal betale? (Medmindre vi er på FN plan og forventer at FN styrer/opkræver afgifter, som de så fordeler?)
Har lidt svært ved at se at denne model skulle blive mere enkel? 

Nikola
Nikola Aug 29 '20


 

Citat fra MOS
Citat fra Nikola

Hvad så hvis person A eks. på vej mellem hjem og arbejde (hvoraf en/begge ligger i et område uden off. transport) er tvunget til at passere et trængselsområde, (med masser af skattesubsidieret off.  transport). Så skal person A skal betale samme takst for trængsel, som eks. person B, der både bor og arbejder indenfor trængselsområdet og har nem adgang til god (skatte subsidieret) off. transport?
Uagtet at person A ikke har realistisk mulighed for at køre i off. transport og/eller undgå trængselsområdet?

Det er ganske simpelt. Man betaler blot x kr./km man kører i et område med trængsel. Uanset hvor man kommer fra og hvor man kører til. Man kunne evt. have flere forskellige takster afhængig af hvor meget trængsel der er i forskellige områder på forskellige tidspunkter.

Hvis man f.eks. bor uden for Kbh. og kører igennem byen for at komme på arbejde på den anden side af Kbh., så betaler man for det antal km, man kører i trængselszonen. Fidusen er, at hvis der er meget trængsel, så bliver det dyrere at køre igennem byen, og flere bilister får incitament til at køre i en bue uden om det værst ramte område - til glæde for alles fremkommelighed.

Problemet er at, når først man åbner diskussionen om detailstyring, opstår der diskussioner om alle tænkelige situationer, som i ovenstående og så bliver det pludseligt meget kompliceret. 

MOS
MOS Aug 29 '20
Citat fra Nikola

At flytte afgiften fra forhandleren til producenten, er næppe muligt i praksis? Den danske regering kan selvsagt ikke pålægge en udenlandsk producent afgifter for at fremstille noget. Men man kan naturligvis indføre told/afgift på importen. I praksis vil det vel blive en importafgift, som importøren så skal betale? (Medmindre vi er på FN plan og forventer at FN styrer/opkræver afgifter, som de så fordeler?)
Har lidt svært ved at se at denne model skulle blive mere enkel? 

Det vil selvfølgelig være bedst, hvis man kunne blive enige i hele verden om at beskatte direkte ved kilden. Men i det omfang, det ikke kan lade sig gøre, er man selvsagt nødt til at have regler for import.

Man kunne f.eks. stille krav om dokumentation for udledninger/miljøbelastning ved produktion/transport af den importerede vare og så betale afgift deraf. Hvis importøren ikke ønsker eller er i stand til at fremlægge denne dokumentation, så skønnes nogle talværdier ud fra tilsvarende produkter, der er produceret/transporteret på den sortest tænkelige måde, således at man er på den konservative side. Det giver importørerne incitament til at kræve, at producenterne får styr på deres udledninger og miljøbelastning.

MOS
MOS Aug 29 '20
Citat fra Nikola

Problemet er at, når først man åbner diskussionen om detailstyring, opstår der diskussioner om alle tænkelige situationer, som i ovenstående og så bliver det pludseligt meget kompliceret. 

Øh, nej. Måske misforstår vi hinanden. Men pointen er, at det netop ikke skal være kompliceret og der skal ikke være særregler for alle tænkelige situationer. Afgiften skal blot være ligefrem proportional med, hvor mange km man kører i trængselszonen i den tid, hvor der er trængsel.

Det skal naturligvis besluttes, hvordan man fastlægger disse trængselszoner og tidspunkter samt størrelsen på trængselsafgiften. Men det skal holdes simpelt og proportionalt. Det kan man nemt gøre ved f.eks. at lave trafikmålinger og tage tid på, hvor hurtigt man kommer frem ved at følge trafikflowet. Google har vist allerede de data.

Udgangspunktet kunne f.eks. være, at hvis trafikken glider ubesværet og der ingen forsinkelse er ved at køre på strækningen (sammenlignet med, hvis der slet ingen trafik er), så koster det 0 kr./km i trængselsafgift. Hvis der er lidt trafik og den generelle forsinkelse ved at køre på strækningen er 10%, så koster det 0,10 kr./km. Hvis forsinkelsen er 50%, så koster det 0,50 kr./km. Hvis det tager dobbelt så lang tid, altså 100% forsinkelse, så koster det 1 kr./km. Hvis det tager 3 gange så lang tid, så koster det 2 kr./km osv.

Der skal måske være et loft, så man ikke bliver ruineret, bare fordi man uforskyldt havner midt i en trafikprop, der er opstået pga. et færdselsuheld. Men ellers skal det bare holdes så simpelt og proportionalt som muligt.

Nikola
Nikola Aug 30 '20
Citat fra MOS
Citat fra Nikola

Problemet er at, når først man åbner diskussionen om detailstyring, opstår der diskussioner om alle tænkelige situationer, som i ovenstående og så bliver det pludseligt meget kompliceret. 

Øh, nej. Måske misforstår vi hinanden. Men pointen er, at det netop ikke skal være kompliceret og der skal ikke være særregler for alle tænkelige situationer. Afgiften skal blot være ligefrem proportional med, hvor mange km man kører i trængselszonen i den tid, hvor der er trængsel.

Det skal naturligvis besluttes, hvordan man fastlægger disse trængselszoner og tidspunkter samt størrelsen på trængselsafgiften. Men det skal holdes simpelt og proportionalt.   ..........

Det forstår jeg godt, men problemet er når der skal skaffes min. 90 stemmer for i FT og der er diverse lobby etc. indover. Så vil der, når man starter detailstyringen, fremkomme en masse ønsker om undtagelser/særregler, som med ret stor sandsynlighed resulterer i noget, som ikke nødvendigvis er simpelt.    

MOS
MOS Aug 30 '20
Citat fra Nikola

Det forstår jeg godt, men problemet er når der skal skaffes min. 90 stemmer for i FT og der er diverse lobby etc. indover. Så vil der, når man starter detailstyringen, fremkomme en masse ønsker om undtagelser/særregler, som med ret stor sandsynlighed resulterer i noget, som ikke nødvendigvis er simpelt.    

Og det er præcis den slags, jeg helst vil undgå. Så snart man begynder med undtagelser/særregler frem for et simpelt proportionalitetsprincip, så bevæger man sig væk fra en samfundsoptimal løsning udelukkende for at tilgodese nogle bestemte gruppers særinteresser. Det er jeg ikke tilhænger af. Det er ulogisk, unødvendigt kompliceret, ofte fuld af smuthuller, konkurrenceforvridende, administrativt tungt og i sidste ende dyrt for samfundet og for miljøet.

Ice2EV
Ice2EV Aug 31 '20
Quote from MOS
Citat fra Nikola

Problemet er at, når først man åbner diskussionen om detailstyring, opstår der diskussioner om alle tænkelige situationer, som i ovenstående og så bliver det pludseligt meget kompliceret. 

Øh, nej. Måske misforstår vi hinanden. Men pointen er, at det netop ikke skal være kompliceret og der skal ikke være særregler for alle tænkelige situationer. Afgiften skal blot være ligefrem proportional med, hvor mange km man kører i trængselszonen i den tid, hvor der er trængsel.

Det skal naturligvis besluttes, hvordan man fastlægger disse trængselszoner og tidspunkter samt størrelsen på trængselsafgiften. Men det skal holdes simpelt og proportionalt. Det kan man nemt gøre ved f.eks. at lave trafikmålinger og tage tid på, hvor hurtigt man kommer frem ved at følge trafikflowet. Google har vist allerede de data.

Udgangspunktet kunne f.eks. være, at hvis trafikken glider ubesværet og der ingen forsinkelse er ved at køre på strækningen (sammenlignet med, hvis der slet ingen trafik er), så koster det 0 kr./km i trængselsafgift. Hvis der er lidt trafik og den generelle forsinkelse ved at køre på strækningen er 10%, så koster det 0,10 kr./km. Hvis forsinkelsen er 50%, så koster det 0,50 kr./km. Hvis det tager dobbelt så lang tid, altså 100% forsinkelse, så koster det 1 kr./km. Hvis det tager 3 gange så lang tid, så koster det 2 kr./km osv.

Der skal måske være et loft, så man ikke bliver ruineret, bare fordi man uforskyldt havner midt i en trafikprop, der er opstået pga. et færdselsuheld. Men ellers skal det bare holdes så simpelt og proportionalt som muligt.

@MOS Det er jo totalt umuligt at gætte sig til hvad en køre tur så reelt kommer til at koste dig i næste uge. Derved vil man være mindre ansporet til at køre efter arbejde.

 

Fair nok med afgift på forureningen, men så skal afgiften lægges på brændstoffet. Hvor mange gram CO2 udledes der ved produktionen/afbrændingen af brændstoffet. eks 1 øre pr gram CO2.

 

Alternativt kunne man beskatte i Watt. eks 1 kr/kW. 

Ice2EV
Ice2EV Aug 31 '20
Quote from Fsch
Citat fra Ice2EV

Mon ikke grunden til man ikke går over til løbende afgifter, eks. i form af afgift på brændstof eller km penge, er vel at man risikere at begrænse arbejdskraftens frie bevægelse.

 

Hvem er interesseret i at tage et job der ligger 50 km væk, hvis forskellen på understøttelse og job forsvinder i transport afgifter................

 

Måske det bliver det samme i længden om man betaler max nu, og højere løbende. Men pt har man muligheden for at hutle sig på arbejde i en godt tilkørt Peugeot 206 diesel for 9.000 kr. Det vil være væsentlig dyrere med transport afgifter.

Så sættes befordringsfradraget jo op så det reelt ikke bliver dyre at køre til og fra arbejde.  

Er vi så ikke bare kommet lige vidt. Vi laver en ny afgift, som vi lemper ved at hæve fradrag? 

jonsiii
jonsiii Aug 31 '20
Citat fra Ice2EV
Hvem er interesseret i at tage et job der ligger 50 km væk, hvis forskellen på understøttelse og job forsvinder i transport afgifter................

Hehe kommer til at tænke på svigermor og hendes gode veninde. De arbejdede begge inden for bankvæsenet, og den ene boede i Fredericia og den anden i Vejle. Gæt hvilken by de arbejdede i? Ganske rigtigt, lige modsat. Egentlig ret dumt.

Hvis jobbet er så simpelt/dårligt betalt, at 50 km transport ikke kan svare sig, så lad os spare den trængsel og de liter brændstof. Men det skal nok være ret dårligt.

Hurtig udregning: 100 km dagligt bruger vel 6 liter benzin (det er jo nok en gammel spand). 6 liter, 5 dage om ugen, 40 uger = 1200 liter årligt. 1200 liter a' 3140 gCO2/liter = 3,768 tons. Til fx 1500 kr/ton CO2 ender vi på ca. 5600 kr. Det er ikke meget på et år, så det skal virkelig være dårligt betalt.

Bemærk dog, at det ca. er den afgift der aktuelt er på benzin (blyfri 95). Godt nok delt op i en "energiafgift" på 4,32 kr/liter og en "CO2-afgift" på 0,40 kr/liter. Edit: Nåja, og der skal moms oveni. Taget fra energistyrelsens side:

https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/energipriser-og-afgifter

Gad vide om de er lige som med elafgiften.. Nogen kan slippe, men andre kan ikke.

Forummets indlæg er redigeret af jonsiii Aug 31 '20
MOS
MOS Aug 31 '20
Citat fra Ice2EV

@MOS Det er jo totalt umuligt at gætte sig til hvad en køre tur så reelt kommer til at koste dig i næste uge. Derved vil man være mindre ansporet til at køre efter arbejde.

Måske. I stedet for dynamiske trængselsafgifter, som opdateres i realtid efter trafikkens udvikling, kunne man også overveje trængselsafgifter, som afhænger af sted, ugedag og klokkeslæt. Disse afgifter fastsættes f.eks. én gang årligt efter statistik for hvor meget trængsel, der er på forskellige tidspunkter på de forskellige veje. Så kunne man nemt lave et system, hvor man kan lave en ruteplanlægning og få den til at regne ud, hvad det koster i trængselsafgift. Ruteplanlæggeren kunne så foreslå alternativer såsom hurtigste rute, korteste rute, billigste rute eller forskellige kombinationer deraf.

Fair nok med afgift på forureningen, men så skal afgiften lægges på brændstoffet. Hvor mange gram CO2 udledes der ved produktionen/afbrændingen af brændstoffet. eks 1 øre pr gram CO2.

Det samme brændstof kan produceres på forskellige måder. F.eks. kan el produceres vha. kulkraft eller vindenergi. Flydende brændsler kan udvindes fra fossil olie eller fremstilles syntetisk ved at konvertere (grøn) el til brint og tilsætte kulstof. Det er klart, at klimabelastningen ved forskellige produktionsmetoder er markant forskellig og det giver derfor ikke mening at beskatte det ens. Jeg vil derfor argumentere for, at afgiften lægges direkte på forureningen, ikke på brændstoffet. For fossile brændstoffer kan afgiften passende lægges der, hvor det hives op af jorden. Derudover kommer raffinaderierne til at betale afgift af den mængde el, der bruges på at raffinere råolien.

Alternativt kunne man beskatte i Watt. eks 1 kr/kW. 

Jeg tror, du mener kWh, altså enheden for energi. Watt er enheden for effekt.

Men ellers samme problem igen. Den samme mængde energi kan produceres sort eller grønt. Afhængig af produktionsprocessens virkningsgrad samt bæredygtighed kan klimabelastningen være vidt forskellig for den samme mængde energi. Så det giver mere mening at lægge afgiften direkte på forureningen fremfor på slutproduktet.

Forummets indlæg er redigeret af MOS Aug 31 '20
MOS
MOS Aug 31 '20
Citat fra Ice2EV
Quote from Fsch

Så sættes befordringsfradraget jo op så det reelt ikke bliver dyre at køre til og fra arbejde.  

Er vi så ikke bare kommet lige vidt. Vi laver en ny afgift, som vi lemper ved at hæve fradrag? 

Jo, det kan man godt sige for så vidt angår transport til/fra arbejde. Befordringsfradraget er vel lavet for at give incitament til at køre langt efter arbejde. Trængselsafgifter, CO2-afgifter m.m. trækker i den anden retning og giver incitament til at begrænse transporten. Man må beslutte sig for, hvor attraktivt det skal være at transportere sig og så sætte de samlede afgifter/fradrag derefter.

Transport, der ikke relaterer sig til ens arbejde, er ikke fradragsberettiget, så der er incitamentet anderledes. Det kan man så stille spørgsmålstegn ved, om det er fornuftigt. Kørslen bidrager jo til trængsel, forurening og klimabelastning, uanset om bilisten er på vej til arbejde eller på vej hen for at besøge svigermor.

Hvis man vil give folk incitament til at tage arbejde fremfor at besøge svigermor, burde man vel snarere nedsætte skatten på arbejde eller forhøje beskæftigelsesfradraget frem for at fifle med befordringsfradraget, som blot giver incitament til mere transport og dermed mere trængsel, forurening og klimabelastning. Alternativt indføre en afgift på svigermødre ;->

Forummets indlæg er redigeret af MOS Aug 31 '20
Ice2EV
Ice2EV Aug 31 '20

@MOS Umiddelart burde svigermødre give rabat, de er vel straf nok i sig selv  ;-) 

Har forøvrigt ikke noget imod min egen.

MOS
MOS Aug 31 '20

@Ice2EV

LOL!

Snemonster
Snemonster Aug 31 '20

https:///...14FfbmGSKirJ0iNwsxLc

 

Ser ikke for godt ud ? 

jramskov
jramskov Aug 31 '20

De afventer Eldrup komissionen, men derudover så nej, det er minimalt hvad der er af klimatiltag i den finanslov.

webercarbmann
webercarbmann Aug 31 '20

Suk.  Hvis de havde modet fandt de let 5 mia ved at sætte afgiften på fossilt brændstof op med 1 kr/L 1/1 - 21 og samtidig anoncere at det bare er den først blandt mange afgiftstigninger.  Der er bare ingen der tør at træde flertallet over tærene. 

Nikola
Nikola Aug 31 '20

Aah mon ikke det går alligevel... Der skal også være noget il støttepartierne ;-)  Efter lange og hårde forhandlinger lykkedes det parti x at sikre den grønne profil på finansloven.... ;-)

webercarbmann
webercarbmann Aug 31 '20
Citat fra Nikola

Aah mon ikke det går alligevel... Der skal også være noget il støttepartierne ;-)  Efter lange og hårde forhandlinger lykkedes det parti x at sikre den grønne profil på finansloven.... ;-)

Jeg er tilbøjelig til at være enig.  Det skal sælges som en indrømmelse. 

Nikola
Nikola Sep 1 '20
Citat fra Bianco

Nærmere 11 mia. 

I 2017 var 2 % af statens indtægter bilafgifter, og 1,2 % var vægtafgift mm.

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2017/2017-08-29-hvis-der-var-1000-i-skattekisten-hvor-kom-de-saa-fra

Totalindtægten til skattekassen på biler er som nævnt ca. 50 Mia: https://www.berlingske.dk/...r-staten-kassen ;  

Forummets indlæg er redigeret af Nikola Sep 1 '20
Bianco
Bianco Sep 1 '20


 

Citat fra Nikola
Citat fra Bianco

Nærmere 11 mia. 

I 2017 var 2 % af statens indtægter bilafgifter, og 1,2 % var vægtafgift mm.

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2017/2017-08-29-hvis-der-var-1000-i-skattekisten-hvor-kom-de-saa-fra

Totalindtægten til skattekassen på biler er som nævnt ca. 50 Mia: https://www.berlingske.dk/...scorer-staten-kassen   

Nu gik snakken på registreringsafgiften, derfor tallet på 10 mia, som er fra Danmarks Statestik. Jeg ved ikke hvordan Jyllandsposten kan få 20 mia... (pay-wall). Umiddelbart lyder det som om Statsministeriet har tage en anden kikkert på end Danmarks Statestik, og i så fald vælger jeg at lytte til den ikke-politiske organisation.

Sider: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »