Loading...
dk

Model 3 2020 eller 2021 ? | Tesla Forum

Bianco
Bianco Nov 14 '20

Tænk hvis...

1) 50% støtte til de to første hurtiglader-firmaer på hver eneste rasteplads - min. 8 CSS-standere

2) Benyttede lejligheden til at adskille tekniske krav og afgift

3) Fastsatte afgiftssatsen tre år frem

4) Frafaldt afgiften indtil der er i alt 500.000 elbiler indregistreret

MOS
MOS Nov 14 '20

Et forslag kunne også være, at der beregnes 0,0001% afgift på den første elbil, der bliver indregistreret, 0,0002% på den næste elbil, så 0,0003% osv. indtil der er 100% afgift på elbil nr. 1.000.000. På den måde kender man på forhånd størrelsen af hullet i statskassen og kan nemt budgettere derefter.

Hvis omstillingen til elbiler trækker ud og der ikke bliver solgt så mange elbiler, så vil afgiften automatisk være lav i en længere periode, hvilket burde hjælpe salget i gang.

Omvendt, hvis salget af elbiler pludselig eksploderer, vil afgiften hurtigt stige, hvilket sikkert er fornuftigt, da der ikke længere er brug for så megen støtte til elbilerne, hvis de kan konkurrere med ICE-biler.

Altså en automatisk regulering, der vil regulere markedet på en hensigtsmæssig måde, uanset om det kommer til at gå langsomt eller hurtigt.

Der er også den fordel, at der ikke er pludselige, store spring i afgiften, der får salget til at gå i stå, som det tidligere har været tilfældet gang på gang. Hvis man står og skal købe en elbil, så er det altså ikke fedt, hvis man står med usikkerheden om, hvorvidt afgiften bliver 20% eller 65%. Men hvis afgiften f.eks. p.t. er 20% og den kommer til at stige til 20,0001% for den næste elbil, der bliver indregistreret, er jo ikke afgørende for ens beslutning om køb eller ej. Selv hvis der når at komme 1000 andre elbilkøbere foran i køen, så taler vi stadig kun en stigning i afgiften på 0,1%-point, hvilket burde være spiseligt.

Forummets indlæg er redigeret af MOS Nov 14 '20
Ice2EV
Ice2EV Nov 14 '20

@MOS 

Det er jo totalt umuligt for forhandlere at administrere for ikke at nævne reklamere med.

Det var bedre at lave en fast afgift på eks 150% på alle biler også el.

Så omformer man benzin/diesel til energi indhold, 9,5/10,5 kWt/l

Så gives der fradrag eks. 20.000 pr km/kWt over 2 km/kWt. Altså ingen fradrag fra 0-2 km/kWt.

 

Så kan man også regne reelt fradrag ud for hybrider og ikke det der fake news forbrug der reklameres med.

Hvis en hybrid kører 5km/kWt men kun 12km/l, så modregnes det negative fradrag fra fossildrift i el fradraget.

 

Det var bare et administrativt nemmere forslag.

Gustavsfar
Gustavsfar Nov 14 '20
Det er mange gode forslag men er desværre bange for at regnedrengene i finansministeriet hverken har nosser eller hjerne til at føre noget ud i praksis som tilnærmelsesvis giver mening på langt sigt da hele samfundet er bundet op på de s***ns afgifter som spolerer al fornuftig og rationel handling. Fjern alle afgifter og øg skatten med x antal procent og lad ale borgere disponere frit over deres netto indkomst!
MOS
MOS Nov 15 '20
Citat fra Ice2EV

Det er jo totalt umuligt for forhandlere at administrere for ikke at nævne reklamere med.

Jeg er ikke enig. Det burde være nemt at lave et centralt register, der holder styr på, hvor mange elbiler, der er indregistreret. Hver gang en elbil bliver indregistreret, tæller registret én op. Der skal så laves en online portal, hvor man til enhver tid kan gå ind og se, hvor mange elbiler tælleren er nået op på. Portalen kan endda nemt programmeres således, at den automatisk regner ud, hvad afgiften på den næste solgte elbil er ud fra formlen (x + 1)*0,0001%, hvor x er antallet af indregistrerede elbiler. Det er meget simpelt.

Bilforhandlerne kan således reklamere med priser beregnet ud fra denne afgift, sætte en lille stjerne og i en note i bunden af siden forklare, at stjernen betyder, at prisen er inkl. registreringsafgift beregnet efter gældende sats pr. d.d. og med forbehold for at afgiften kan stige en lille smule i takt med at flere elbiler bliver indregistreret. Stigningen vil i praksis være lille grænsende til ubetydelig.

Man kunne evt. lave et system, hvor forhandleren kan trække/reservere et nummer i registret, så snart en kunde har bestilt en elbil, således at prisen inkl. afgift kan beregnes med det samme og direkte ifm. bestillingen. I stedet for at afgiften overrasker den dag, kunden kommer og henter og betaler bilen.

Det var bedre at lave en fast afgift på eks 150% på alle biler også el.

Så omformer man benzin/diesel til energi indhold, 9,5/10,5 kWt/l

Så gives der fradrag eks. 20.000 pr km/kWt over 2 km/kWt. Altså ingen fradrag fra 0-2 km/kWt.

Fint med et forslag, der omregner energiforbrug til el og således behandler alle teknologier ens. Jeg tænker dog, det giver mere mening at omregne til CO2-udledning, da energiforbruget i sig selv er uvæsentligt.

Derudover skal talværdierne i dit eksempel nok justeres, da det ellers vil give meget dyrere elbiler.

Så kan man også regne reelt fradrag ud for hybrider og ikke det der fake news forbrug der reklameres med.

Hvis en hybrid kører 5km/kWt men kun 12km/l, så modregnes det negative fradrag fra fossildrift i el fradraget.

Enig i at beregningen for plugin-hybrider er problematisk. Men at modregne fossildriften i elforbruget er ikke uproblematisk, for uanset hvad er man nødt til at tage stilling til, med hvilken vægt elforbrug og brændstofforbrug skal tælle.

Umiddelbart virker det som om, at den gældende måde at opgøre forbruget på vægter brændstofforbruget for lavt, da det giver nogle absurd høje km/l værdier. Hvis man næsten kun kører korte ture og er flittig til at få den ladet op efter hver tur, kan man måske godt komme op på disse tal. Men virkeligheden er noget helt andet, hvor undersøgelser viser, at mange plugin-hybrid ejere aldrig eller næsten aldrig lader deres bil op.

Specielt er det et problem, at der slet ingen garanti er for, at bilisten nogensinde gider sætte plugin-hyrid bilen til opladning, men i stedet for udelukkende kører på brændstof, fordi det er bekvemt og måske også billigst, hvis man ikke har en hjemmelader.

Jeg ved ikke, hvordan man skal tage højde for dette, men worst case scenariet, hvor man blot tager et udgangspunkt i bilens forbrug i fossil-drift kunne være et konservativt bud. Spørgsmålet er dog, om dette vil være rimeligt.

Jeg tror ikke, der er nogen rigtig god løsning på dette alene ved at skrue på registreringsafgiften. En bedre løsning kunne måske være at give tilskud/fradrag til etablering af opladningsløsninger hjemme samt lovgive om boligudlejeres pligt til at sørge for opladningsmulighed.

Derudover bør al elektricitet til opladning af biler gøres afgiftsfri uden besværlige ordninger med refusion igennem selskaber osv. Det kunne man gøre simpelt ved at indføre en rubrik på selvangivelsen, hvor man kan skrive på, hvor meget el man har brugt til opladning af elbil.

Disse tiltag burde give plugin-hybrid bilister incitament nok til at få deres bil ladet op hjemme, så de fleste småture kan klares på ren el. Samtidig giver det også incitamenter for rene elbilister, hvilket yderligere vil hjælpe til at omstille biltrafikken til eldrift.

Forummets indlæg er redigeret af MOS Nov 15 '20
AllanOlesen
AllanOlesen Nov 15 '20
Quote from Ice2EV

Så gives der fradrag eks. 20.000 pr km/kWt over 2 km/kWt. Altså ingen fradrag fra 0-2 km/kWt.

Nej, det er fuldstændigt afsporet at vende brøken på hovedet. Det er det, man gør i dag med et fast fradrag pr km/l. Det kommer af, at vi her i Danmark er så forhippede på at regne km/l i stedet for l/100 km. Men når man baserer en afgift på km/l, giver det en afgiftskurve, der har et helt åndssvagt forløb i forhold til miljøbelastningen.

Hvis man skal lave en lineær afgift, skal den følge kWh/km. Den skal ikke følge km/kWh.

Det kan godt være, at man vil sige "jamen, det er jo det samme", men det er det altså ikke, og det kan måske bedst belyses med to eksempler:
 

Eksempel 1:
Jeg kan vælge mellem to biler. Den ene kører 8 km/l, og den anden kører 10 km/l. Jeg kan ikke huske afgiften pr. km/l, men lad os sige, at den er 4000 kr pr. km/l. Hvis jeg vælger den første bil, kommer jeg altså til at betale 8000 kr mere i afgift.
For disse 8000 kroner i ekstra afgift, har jeg købt retten til at forbruge 2,5 liter mere pr. km:
Første bil: 12,5 liter/100km
Anden bil: 10,0 liter/100km.

Eksempel 2:
Jeg kan vælge mellem to biler. Den ene kører 40 km/l, og den anden kører 50 km/l. Hvis jeg vælger den første bil, kommer jeg altså til at betale 40000 kr mere i afgift.
For disse 40000 kroner i ekstra afgift, har jeg købt retten til at forbruge 0,5 liter mere pr. km:
Første bil: 2,5 liter/100km
Anden bil: 2,0 liter/100km.

Så bilejeren i første eksempel med den virkeligt forurenende bil betaler altså kun en brøkdel i ekstra afgift pr. ekstra liter han bruger. Det giver ikke mening. 

TM3Norge
TM3Norge Dec 12 '20

Ser ut til at det vil fortsatt lønne seg å importere elbil til Danmark?:

https:///...transporten.pdf ;

TM3Norge
TM3Norge Feb 11 '21

Trådstarter, om du har ventet med å kjøpe M3 Facelift, så gjorde du sikkert lurt i det, det har jo vist seg at det er problemer med varmepumpen.

Sider: « 1 2