Loading...
dk

85d vs p85d | Tesla Forum

Graadig
Graadig Aug 11 '15
Foreligger der nogen dyno test af 85d? Den ligger nok tæt på P versionen.