Loading...
dk

Danske elpriser | Tesla Forum

P85DK
P85DK Sep 14 '17

Fik i dag en mail fra DONG hvor der blandt andet står følgende om nettariffen:

Din nettarif bliver ændret, hvis du bor i Radius’ netområde
Bor du i Radius Elnet A/S’ netområde, og har du en fjernaflæst elmåler, vil den pris, du betaler for transport af el – nettariffen, blive tidsafhængig, når Radius begynder at timeafregne os for dit elforbrug. I dag betaler du 37,51 øre/kWh inkl. moms uanset tid på døgnet og året. Efter den 1. december 2017 vil du i perioden oktober-marts fra kl. 17-20 betale 83,50 øre/kWh inkl. moms og 32,36 øre/kWh inkl. moms i døgnets øvrige timer. Alle dage i perioden april-september vil din nettarif være 32,36 øre/kWh inkl. moms uanset tid på døgnet.
Radius har valgt at lave denne ændring, således at prisen på transport af el er dyrere, når elnettet er mest belastet. Tilsvarende er prisen dog reduceret i de øvrige tidspunkter på døgnet og året. Og jf. Leveringsbetingelsernes punkt 4 viderefakturerer vi den til enhver tid gældende nettarif uden fortjeneste.

 

Altså en stigning i peak perioder på 122%, mens du belønnes med en rabat på 13% de andre tider på døgnet. Det kan man da kalde forsøg på adfærdsregulering.

Gad vide hvornår vi får vores powerwall's?

MOS
MOS Sep 15 '17

Det er da meget fint for os med elbiler. Så er det jo bare at benytte funktionen 'Scheduled Charging' og sætte den til at lade efter kl. 20.

P85DK
P85DK Sep 15 '17

Jeg læser den som en ensidig prisstigning i peak perioden. Hvis man derimod kun betalte 10 øre i nettarif fra fx 01.00 - 05.00 så ville jeg se det som et positivt tiltag. Det her er bare skruen uden ende. Udskilningen af forsyningsselskaberne som vand og el infrastruktur i selvstændige selskaber har kun betydet markant højere omkostninger. Prøv bare at lave en sammenligning mellem udgifter til disse områder for en privatperson nu og så for 10 år siden. Vi taler mange doblinger, uden nogle former for forbedringer, for andre end de mange nye direktører og bestyrelser i de nye monopolistiske selskaber.

Hovedløst.

Det var så et par linjers galde om den offentlige virksomhedsstruktur og de privatøkonomiske konsekvenser heraf :-)

Forummets indlæg er redigeret af P85DK Sep 15 '17
KimT
KimT Sep 15 '17

Jeg betaler da kun 0,2234 eksl. moms i Silkeobrg (Vindstød/Eniig) 24/7

MOS
MOS Sep 15 '17

@P85DK

Hvis ens elforbrug er jævn fordelt, så er der faktisk tale om en prisnedsættelse, da gennemsnitsprisen på årsbasis bliver 35,55 øre/kWh mod tidligere 37,51 øre/kWh. Men da de fleste elforbrugere nok har en kogespids mellem kl. 17-20, så bliver den vægtede gennemsnitspris nok tæt på den gamle pris. Mon ikke de har regnet på det og sat priserne efter, at det for en gennemsnitsforbruger går sådan ca. nogenlunde lige op?

Jeg synes, tiltaget går i den rigtige retning, da det giver et incitament til at flytte forbruget væk fra spidsbelastningstimerne. Det giver da god mening, specielt hvis størrelsen på den samlede regning ikke bliver væsentlig anderledes.

Bedre havde det været, hvis der også var en særlig lav takst om natten.

Ideelt burde alle forbrugere afregnes med den reelle spotpris på timebasis alle timer i døgnet året rundt. Ved ikke lige, hvad der skal til, for at det kan lade sig gøre. Teknikken er der vel, da de fleste elforbrugere efterhånden allerede har målere, der kan registrere forbrug på timebasis. Måske er det bare et politisk problem? Udfordringen er måske også, at forbrugeren så ikke nemt kan se, hvad en kWh koster her og nu. Man kan selvfølgelig slå spotprisen op på nettet, men hvem gør det, hver gang der skal vaskes tøj eller varmes en pizza?

Forummets indlæg er redigeret af MOS Sep 15 '17
canel
canel Sep 15 '17
kostprisen/produktionprisen på el er ca. 33 øre. resten er afgifter, heraf transportafgift som er ca. 0,3 øre.(afhængig af leverandør) afgifterne er rimelig faste pånær momsen. derfor er det kun de ca. 33 øre de forskellige leverandører kan slås om over for os kunder. så når du får et godt tilbud på el, så er det denne lille del de snakker om.
Hilbert
Hilbert Sep 15 '17

Synes at Radius´ tiltag lyder rigtigt fint - især for os, der kan flytte ladningen til den billige periode.

Hvis det så samtidig gør, at vi eksporterer lidt mindre vindmøllestrøm til udlandet, når strømmen er billigst - ja så er det jo ekstra fint.

P85DK
P85DK Sep 16 '17
Der er ingen tvivl om at differentieret prissætning efter belastning er den rigtige vej. Men det er ikke elprisen som reguleres (kun hvis du har en variabel aftale på din el) det er transporten som justeres. Så lad os sige du også har en variabel prisaftale på el, så vil du blive straffet dobbelt. Pointen her er ikke den differentieret prissætning, men at der er flere kilder der udgør din samlede el regning og flere af disse kilder har mulighed for at lave differentieret prissætning. El prisen er i dag den mindst interessante parametre i din samlede el regning og med Radius' tiltag bliver den endnu mindre vigtig. Det er prisstigninger ad bagvejen, på samme måde som vand. I dag koster det betydeligt mere at komme af med vandet end at modtage vandet. Dette kan de gøre fordi de er udskilt i selvstændige selskaber. Det frie el marked er BS, på samme måde som skattestoppet på ejendomsskatterne, hvor kommunerne må hæve grundskylden, hvilket jeg lige skal love for at de har gjort ...
Johannelund
Johannelund Sep 21 '17
Vindmøllestrøm bliver pt afregnet til ca 20 øre pr kWh, med det der er intersant er at vi som elbilejer kan indgå aftale "all in One" med Clever til 700 kr pr måned og Oen til 600 kr pr måned, med egen ladestander på hjemadresse, og hvis man har solceller bliver det solcellestrøm der fyldes på ellerten afregner af Clever med 230 øre på kWh, i begge tilfælde er der rigtig mange ladestationer rundt omkring i DK.
P85DK
P85DK Sep 21 '17
Quote from Hilbert

Synes at Radius´ tiltag lyder rigtigt fint - især for os, der kan flytte ladningen til den billige periode.

Hvis det så samtidig gør, at vi eksporterer lidt mindre vindmøllestrøm til udlandet, når strømmen er billigst - ja så er det jo ekstra fint.

Jeg synes det ville give optimal mening hvis vi havde en option der hed at Radius bestemte hvornår opladningen foregik, ergo når der er overproduktion af el. Så ville jeg have det fint med det

P85DK
P85DK Oct 5 '17

Den er helt gal med det monopol der er på elnettet, hvilket begrænser konkurrencen og viser at det nuværende 'frie' elmarked er en illusion.

http://jyllands-posten.dk/#ia9922544;finans

Forstil jer at der kun var én vognmand der havde monopol på at køre benzin og diesel ud til tankstationerne. Han kørte altid de nyeste og fedeste lastbiler og havde gang i mange 'nyskabende' og investeringstunge projekter - men hey, det er ikke noget problem, da han bare kan hæve prisen på den service han leverer under monopol.

mbk
mbk Oct 6 '17

Jeg må nok indrømme at jeg godt gad vi havde højere elpriser, men alle elafgifterne vil jeg meget gerne af med.

P85DK
P85DK Oct 6 '17

afgifterne er jo så en helt tredje snak :-) Kan så ikke lige se argumentet for at ville have højere elpriser med mindre du er elproducent

mbk
mbk Oct 6 '17

Argumentet for højere elpriser er bare at det er nemmere at finansiere infrastruktur, såsom vindmøller og solceller. Hvis man samtidig kunne slagte støtte ordningerne, indføre en carbon tax, hvis den da overhoevet er nødvendig og så lade markedet bære omstillingen.

Forummets indlæg er redigeret af mbk Oct 6 '17
P85DK
P85DK Oct 6 '17

Problemet med at have afgifter på produktionen i stedet for brugsstedet er at det åbner for alle mulige smuthuller. Det vil blive ren skattetænkning, hvor lande vil konkurrere om at have den laveste afgift på produktion af energi, på samme måde som de gør med virksomhedsskatter. Hvis vi havde haft skatten på forbrugsstedet for googles services, apple, amazon etc. så havde Margrethe Vestager ikke noget job. Nu har du i stedet Irland og Luxemborg der nægter at opkræve skat for flere hundrede milliarder, sålænge de er sikret deres lille stykke af kagen.

Det vil være det samme vi ville få på energimarkedet, hvis du flytter afgifterne fra forbrugsstedet.

MOS
MOS Oct 6 '17

Kunne man ikke have afgift på produktion af el? Og så kombinere det med en simpel importtold for el importeret fra lande, der ikke har tilsvarende afgift på elproduktion? Det burde vel kunne fungere...

 

Men efter min mening burde der slet ikke være afgift på produktion af el. Afgifter/tilskud skal være adfærdsregulerende, så afgifter lægges på de ting, vi ønsker mindre af, mens der kan gives tilskud til de ting, vi ønsker mere af. Vi har alle brug for el og der er som sådan ikke noget dårligt ved el (så længe det er produceret på bæredygtig vis). Læg i stedet afgift på forureningen.

 

Tilsvarende, hvis importeret el fra udlandet ikke kan dokumenteres produceret på en bæredygtig måde, så lægges der importtold på.

Forummets indlæg er redigeret af MOS Oct 6 '17
Jevi
Jevi Nov 1 '17

Vi har mistet rekorden i verdens højeste elpriser.
Iflg denne artikel er priserne i Australien en smule højere.

http:///...in-the-world/8658434

koden
koden Nov 2 '17

I Danmark er det bare ikke muligt at nytænke... vi skal gøre alt på den dummeste måde for at holde statens indtægter stabile.

 

MOS
MOS Nov 2 '17

@koden

Hvis du med "Danmark" mener de danske politikere, så er jeg enig, for så vidt angår den første halvdel af dit indlæg.

Men med lidt nytænkning kan man altså sagtens holde statens indtægter tilstrækkeligt stabile - også selvom man gør tingene på en lidt mere intelligent måde.

Johannelund
Johannelund Nov 4 '17
Danmark har Europas næst laveste elpris, det er kun vandkraft Norge der har lavere pris, grunden til at Danmark har Europas næstlaveste elpris er at vi har forbygget os i vindenergi, til orientering er salgsprisen for producenterne ca 20 øre, og at vi har et monopol Energinet.dk kan vi være glade for, for det er den eneste måde man kan indpasse den store og meget svingende vindenergi på
Sider: 1 2 »