Loading...
dk

Grøn vejtransportaftale | Tesla Forum

jonsiii
jonsiii Dec 4 '20

Parterne er enige om at sigte efter 1 mio. grønne biler på de danske veje i 2030. Aftalen sikrer allerede nu finansiering og konkrete tiltag, som skønnes at løfte antallet af nul- og lavemissionsbiler til 775.000 i 2030.

 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/december/groen-vejtransportaftale-massiv-co2-reduktion-og-ambition-om-1-mio-groenne-biler-i-2030/

Forummets indlæg er redigeret af jonsiii Dec 4 '20
jonsiii
jonsiii Dec 4 '20

Med aftalen foretages en omlægning af bilafgifterne. Fremover vil registreringsafgiften baseres på bilens værdi og CO2-udledning, og ejerafgiften og udligningsafgiften forhøjes, hvilket tilskynder til at udskifte de mest CO2-udledende biler. Herudover omlægges vejafgiften på tung trafik med danske og udenlandske lastbiler til en kilometerbaseret og CO2-differentieret afgift, sådan at lastbiltrafikken i højere grad beskattes efter dens belastning af omgivelserne.

Desuden indeholder aftalen en lav elafgift ved opladning af el- og hybridbiler til og med 2030. Samlet set lempes afgifterne på grønne biler en lang årrække frem.

Forummets indlæg er redigeret af jonsiii Dec 4 '20
jonsiii
jonsiii Dec 4 '20

Aftalepartierne er enige om, at den nuværende indfasning af registreringsafgiften sættes ned for nulemissionsbiler, så den udgør 40 pct. i 2021-2025. Indfasningsprocenten øges herefter med 8 pct.-point om året til 80 pct. i 2030. Beregningsteknisk er det lagt til grund, at indfasningsprocenten øges med 4 pct.-point om året frem til 2035, hvor den udgør 100 pct. Der tages endelig stilling til indfasningsprofilen efter 2030 i forbindelse med det aftalte pit-stop i 2025. Biler m.v., der udleder under 50 g CO2pr. km (typisk pluginhybridbiler), indfases med 45 pct. i 2021. Indfasningsprocenten øges med 5 pct.-point om året til 65 pct. i 2025. Herefter øges indfasningsprocenten med 3 pct.-point om året til 80 pct. i 2030 og beregningsteknisk med 4 pct.-point om året til 100 pct. i 2035.

jonsiii
jonsiii Dec 4 '20

Aftalepartierne er enige om, at ændringer i registreringsafgiften har virkning for biler, der indregistreres fra fremsættelse af lovforslaget den 18. december 2020. Indtil de nødvendige regelændringer er vedtaget og trådt i kraft, vil biler m.v. i en overgangsperiode blive afgiftsberigtiget efter de gældende regler. Efter lovens ikrafttrædelse vil der ske eventuel tilbagebetaling til og efteropkrævning fra den, der har pligt til at afregne afgiften. Det forventes, at ændringerne i registreringsafgiften kan systemunderstøttes og dermed træde i kraft den 1. juni 2021.

jonsiii
jonsiii Dec 4 '20

Med Aftale om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler fra foråret 2017 blev det aftalt at indføre et nyt midlertidigt fradrag i grundlaget for registreringsafgiften på 1.700 kr. pr. kWh batterikapacitet, dog højst 45 kWh. Formålet herved er som for et bundfradrag i afgiften at fremme særligt mindre elbiler.  Aftalepartierne er enige om, at fradraget videreføres, men med en gradvis aftrapning frem mod 2025 i takt med, at priserne på elbilernes batterier forventes af falde, og elbilerne forventes at blive mere konkurrencedygtige. I 2025 vil fradraget således være afskaffet, hvilket yderligere bidrager til en forenkling af afgiftssystemet.

ThomasG
ThomasG Dec 4 '20

Og så var der bundfradraget der også skal med i ligningen: 

 

Med Aftale om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler fra foråret 2017 blev det aftalt at indføre et nyt midlertidigt fradrag i grundlaget for registreringsafgiften på 1.700 kr. pr. kWh batterikapacitet, dog højst 45 kWh. Formålet herved er som for et bundfradrag i afgiften at fremme særligt mindre elbiler.

Aftalepartierne er enige om, at fradraget videreføres, men med en gradvis aftrapning frem mod 2025 i takt med, at priserne på elbilernes batterier forventes af falde, og elbilerne forventes at blive mere konkurrencedygtige. I 2025 vil fradraget således være afskaffet, hvilket yderligere bidrager til en forenkling af afgiftssystemet.

Der gives et fradrag i den afgiftspligtige værdi ved bilens anmeldelse til registrering i 2021-2024. Fradraget udgør i 2020 og 2021 1.700 kr. pr. kWh batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højst 45 kWh. Fradraget nedsættes til 1.300 kr. pr. kWh i 2022, 900 kr. pr. kWh i 2023 og 500 kr. pr. kWh i 2024.

 

 

ThomasG
ThomasG Dec 4 '20

Og, så mangler vi bare nogen der kan gennemskue hvad konsekveserne konkret bliver for Tesla's modelprogram. Jeg har selv en M3P på vej til levering ultimo december. Gad vide om den kommer til at falde, stige eller fortsætte med uændret pris i 2021. Spændt på at se hvornår Tesla får opdateret deres priser på websitet :-)

CanEl
CanEl Dec 4 '20

lyder spændende
er det muligt at beregne priserne på elbiler for næste år med disse oplysninger, eller mangler der noget?

 

jonsiii
jonsiii Dec 4 '20

@ThomasG og @canel Der er en tabel på side 16:

https://fm.dk/media/18300/aftale-om-groen-omstilling-af-vejtransporten.pdf

PeterE
PeterE Dec 4 '20

Held og lykke med regnestykkerne, det er vist ikke helt let :)

Her er et billede fra Børsen.

 

transport_grafik-4.png

PeterE
PeterE Dec 4 '20

Spørgsmålet er så hvad den der TM3 til 658.100 faktisk koster i 2020...

jonsiii
jonsiii Dec 4 '20

Kig på FDM's side. Tesla 3 LR falder med ca. 3000 kr.

Nikola
Nikola Dec 4 '20

Ja, nu får den da fuld gas med 2020 priser, 2021 priser før, 2021 priser efter.... ;-)

Men hvis FDM regner rigtigt ser det ud til at en TM3 LR slipper for afgift (i grundversion), den står til at falde ca. 3k. Det havde jag ikke regnet med, efter al den snak om stigninger etc.

Men spændende at se, hvordan det ser ud når støvet har langt sig

cth
cth Dec 4 '20

Jeg er mere int. i hvad en model S koster næste år :-)

Forummets indlæg er redigeret af cth Dec 4 '20
Silden
Silden Dec 4 '20

Og processtrømsordningen fortsætter til 2030. Der kan man bare se...

Bliver spændende at se om der er mange der benytter sig af Teslas 1000 kr. benådningskort :-)

Venlig hilsen

Silden

ThomasG
ThomasG Dec 4 '20

Det skulle vel kun være dem der har spekuleret i at afgifterne stiger. Dem der har bestilt en bil der potentielt falder i afgift kan glæde sig over at denne fordel også må komme dem tilgode ...?

cth
cth Dec 4 '20
Citat fra PeterE

Spørgsmålet er så hvad den der TM3 til 658.100 faktisk koster i 2020...


Var slet ikke klar over at man kunne få en model 3 til 658.000
Gustavsfar
Gustavsfar Dec 4 '20
Det er nok gået lidt stærkt og de har nok byttet rundt på tallene. Tm3p koster 685...
RD_85D_15
RD_85D_15 Dec 4 '20
Beregninger af nye priser kan ses her på skats hjemmeside

https://www.skm.dk/...f-vejtransporten.pdf
Sider: 1 2 3 4 5 6 »